deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoDziałalność dydaktyczna Zakładu

Opublikowano: 6 kwiecień 2020Poprawiono: 1 luty 2023
opis do obrazu 3

NKS-3 Zakład Filozofii i Bioetyki

                                                  

Nauczyciele akademiccy:          dr n. hum. Monika Fajler mfajler@sum.edu.pl

                                                  dr n. hum. Anita Gralak agralak@sum.edu.pl                                          

                                                  dr n. med. Marcin Leśniewski marcinlesniewski@sum.edu.pl

                                                  dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska kszmaglinska@sum.edu.pl   

Zakres działalności dydaktycznej:

Prowadzimy zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach (na kierunkach: coaching medyczny, elektroradiologia. fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo) oraz na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach (kierunek lekarski) z bioetyki, filozofii, filozofii medycyny, etyki, etyki zawodowej, historii medycyny, metodologii badań naukowych, logiki i in.

Od kilku lat studenci zrzeszają się w ramach Studenckiego Koła Naukowego, którego opiekunek była dr K. Szmaglińska, obecnie Koło prowadzi dr A. Gralak.

Główne obszary badawcze:

  • filozofia i historia medycyny,
  • holizm w medycynie (holistyczne ujęcie zdrowia i choroby),
  • problem psychofizyczny, efekt placebo/nocebo itp.),
  • antropologiczno-filozoficzne założenia koncepcji psychologicznych,
  • logoterapia i analiza egzystencjalna (noo-psychoterapia),
  • filozofia dialogu,
  • fenomenologia i hermeneutyka.
Pozostałe aktualności...
opis do obrazu 28
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Metodologia badań naukowych - Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

opis do obrazu 12
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Farmacja

obraz
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Biotechnologia medyczna

opis do obrazu 5
Publikacje
1 luty 2023

Wybrane publikacje