deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoWybrane publikacje

Opublikowano: 6 kwiecień 2020Poprawiono: 1 luty 2023
opis do obrazu 5

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

- prace pełnotekstowe

Autorzy: Jonkisz Adam, Szmaglińska Katarzyna, Fajler Monika: Efekt placebo/nocebo prognozy lekarskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017 : T.23, nr 1, s.1-6 (p-ISSN: 2083-4543).

Autor: Fajler Monika: Czy homerycka psyche to dusza-oddech. Littera Antiqua 2016, nr 11, s. 4-21 (p-ISSN: 2082-9264).

Autor: Fajler Monika: Homerycka psyche jako potoczna kategoria ducha zmarłego. Folia Philosophica 2015 : T.33, s.231-239 (p-ISSN: 1231-0913).

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Współczesne filozoficzne interpretacje psychoanalizy Sigmunda Freuda. Przegląd wybranych stanowisk. Folia Philosophica 2013: T.31, s.207-230.

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Filozofia Barucha Spinozy w świetle "drugiego" odkrycia nieświadomości. Foliz Philosophica 2010, T.28, s.101-12.

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Kilka uwag o wpływie Schopenhauera na Freuda. Folia Philosophica 2009, T.27, s.195-204.

- monografie/ rozdziały w książkach

Ciało i jego konteksty – od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. Red. naukowa: Monika Bąk-Sosnowska, Katarzyna Szmaglińska, Anna Brzęk. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018 (p-ISBN: 978-83-7509-355-1).

Autor: M. Leśniewski: Szpital Joannitów w Pszczynie. [W:] Szpitalnictwo na Górnym Śląsku: szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska. Red. Anna Marek i Bożena Urbanek. Katowice: Wydawnictwo SUM, 2016, s. 249-262 (p-ISBN: 978-83-7509-324-7).

 Autor: K. Szmaglińska: Redukcjonizm i antyredukcjonizm w myśleniu o ludzkim ciele. [W:] Ciało i jego konteksty – od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. Red. naukowa: Monika Bąk-Sosnowska, Katarzyna Szmaglińska, Anna Brzęk. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s. 17-29 (p-ISBN: 978-83-7509-355-1).

Autorzy: K. Szmaglińska, A. Woszczyk: Etyczne ujarzmienie cielesności: "Ciało jako więzienie duszy" czy "dusza jako więzienie ciała". [W:] Ciało i jego konteksty – od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. Red. naukowa: Monika Bąk-Sosnowska, Katarzyna Szmaglińska, Anna Brzęk. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s. 42-55 (p-ISBN: 978-83-7509-355-1).

Autor: Monika Fajler: Wszystkim wiadomo, że skoro Szewc bez butów chodzi, zatem psychiatra..." – czyli rzecz o stereotypach. [W:]  Dobre obyczaje w medycynie. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s. s. 32-43 (p-ISBN: 978-83-7509-369-8).

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Rodzaje projektów badawczych w medycynie: eksperymentalne i nieeksperymentalne. [W:] Metodologiczne podstawy badań naukowych w medycynie z elementami ogólnej metodologii nauk. Red. A. Jonkisz, l. Niebrój. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2010.

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Etos kulturowy nad-ja a samorozwój ja. Wolność (nie)świadomego podmiotu w psychoanalizie S. Freuda. [W:] Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego. Red. A. Woszczyk, D. Olesiński. Katowice; Włocławek: Expol, P. Rybiński, 2013.

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Ontogeneza płciowości - Freud nienaturalistycznie odczytany. [W:] Gender w języku, kulturze i literaturze. Red. J. Arabski, A. Łyda, J. Ziębka. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2013. 

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Antropologia - filozoficzne pytania dotyczące człowieka. [W:] Wprowadzenie do filozofii. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Red. A. Jonkisz, L. Niebrój. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2013.

Autor: Katarzyna Szmaglińska: Etyka - pytania dotyczące dobra moralnego, zalet moralnych i moralnej powinności działania. [W:] Wprowadzenie do filozofii. Podręcznik dla studentów kierunkó medyczych. red. A. Jonkisz, L. Niebrój. Katowice: Śłąski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2013. 

- podręczniki

Autorzy: K. Szmaglińska, M. Fajler, B. Zapart: Dobre obyczaje w medycynie. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018 (p-ISBN: 978-83-7509-369-8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe aktualności...
opis do obrazu 28
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Metodologia badań naukowych - Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

opis do obrazu 12
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Farmacja

obraz
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Biotechnologia medyczna

opis do obrazu 3
Działalność
dydaktyczna
Jednostki
1 luty 2023

Działalność dydaktyczna Zakładu