deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ZAKŁAD FILOZOFII I BIOETYKI
Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Medyków 12, 40-752 Katowice-Ligota
pokój 202 (II piętro)
Zakład Filozofii i Bioetyki - PRACOWNICY
dr n. hum. Katarzyna Szmaglińska (Kierownik Zakładu)
dr n. hum. Monika Fajler
dr n. hum. Anita Gralak
dr n. med. Marcin Leśniewski
go to sum.edu.pl
opis do kafelka 1
Regulamin zajęć
opis do kafelka 2
Nauczyciele - dane kontaktowe i terminy konsultacji
opis do kafelka 3
Retransmisja konferencji: "Relacja z pacjentem. Filozoficzny wymiar komunikacji"
opis do kafelka 4
Wybrane publikacje pracowników Zakładu
Aktualności
Działalność
dydaktyczna
Jednostki
Pracownicy
Publikacje
Wiadomości
Karty przedmiotów
Regulamin zajęć